Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2012

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) 17. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 68/11) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 10. redni seji, dne 20.09.2012 sprejel
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2012
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 17. 8. 2012, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2012, kot sledi:

  • Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Milanu KLEMENČIČU, in sicer za več letno aktivno delovanje na raznih vodstvenih področjih, kar se lahko označi kot življenjsko delo, kar je pustilo pečat pri pomenu in razvoju ter ugledu Občine Gornja Radgona.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Milanu ERDELI, in sicer za pomembne dosežke v dvajsetletnem obdobju pri razvoju občine in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2012 se podeli g. Borisu SOVIČU, in sicer za velike uspehe v gospodarstvu v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Vasji ROVŠNIKU, in sicer za dosežke in uspehe na področju kulturne dejavnosti.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožefu KRAMBERGERJU, in sicer za zasluge in dosežke na področju čebelarstva.