BRUCHSAL-HELMSHEIM (Nemčija)

BRUCHSAL-HELMSHEIM – NEMČIJA

GRB mesta Bruchsal (Nemčija)                                  
GRB - okraja Helmsheim (Bruchsal Nemčija)
Grb mesta Bruchsal                                             Grb mestne četrti Hemsheim

Občina Gornja Radgona je že leta 2001 navezala stike z mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in nato začela medsebojno povezovati različne interesne skupine, predvsem na področju športa, kulture, prostovoljstva in gasilstva. Tako je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 21. redni seji dne 29. 11. 2001 sprejel sklep o sprejemu partnerskega sodelovanja Občine Gornja Radgona z Občino Bruchsal iz ZR Nemčije. V šestletnem obdobju so se med občani in različnimi društvi obeh mest stkala številna prijateljstva, partnerske vezi in poslovna sodelovanja. Odnosi so v tem času vedno bolj krepili tudi med posameznimi predstavniki lokalnih oblasti. Ob obisku nadžupana mesta Bruchsal, g. Bernda Dolla v Sloveniji, poleti leta 2003 in obisku župana občine Gornja Radgona, g. Antona Kampuša z uradno občinsko delegacijo v jeseni leta 2004 v Nemčiji, je bilo dogovorjeno, da bo zaradi številnih in intenzivnih sodelovanj med občani obeh mest predvidoma leta 2006 podpisana listina o partnerskem sodelovanju med mestoma. Tako da je v letu 2006 prišlo do uradnega pobratenja oz. partnerskega sodelovanja med Občino Gornja Radgona in mestom Bruchsal-Helmsheim.

Z Listino o partnerskem sodelovanju so se Občinski svet Občine Gornja Radgona v Sloveniji, Mestni svet mesta Bruchsal  in Krajevni svet mestne četrti Helmsheim v Zvezni republiki Nemčiji odločili za uradno partnerstvo med obema mestoma. Mesto Bruchsal je pooblastilo mestni predel Helmsheim, da oblikuje in uresniči to partnerstvo. Z namenom, da bo prijateljsko sodelovanje med obema občinama v korist skupni prihodnosti obe občini v okviru možnosti želita v miru in svobodi podpirati združevanje Evrope ter ljudi zbliževati v duhu človečnosti in tolerance, da bi skupno hodili po poti medsebojnega sporazumevanja.

Uradno partnerstvo med obema mestoma je bilo razglašeno na dan, 16. julij 2006 v kraju Bruchsal-Helmsheim. Oba mesta pa sta se svečano zavezala, da bosta skrbeli za medsebojno razumevanje v smislu pobratenja evropskih narodov, skrbno negovali osebne stike in prijateljstvo med ljudmi, poglabljali medsebojno povezovanje na vseh področjih javnega življenja, skrbeli za izmenjavo interesov na področju kulture, športa in znanosti, spodbujali izmenjavo med šolami, skupinami mladih, društvi in združenji z namenom boljšega spoznavanja in medsebojnega razumevanja v partnerskih srečanjih. Partnerstvo pa pomeni simbolno gesto miru med narodi. Večletno partnersko sodelovanje se aktivno izvaja na različnih področjih.

Spletno stran mesta Bruchsal si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi:
www.bruchsal.de