Prometna infrastruktura

Vsebina v nadaljevanju je povzeta iz Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023.

Za razvoj območja je pomembna dobro razvita javna infrastruktura. Ob neustrezni in dotrajani javni infrastrukturi so najbolj prizadeti lokalni prebivalci. Na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Gornja Radgona (Uradne objave občine št. 85/14), ki je začel veljati 1.8.2014, je v občini Gornja Radgona 209,86 km vseh kategoriziranih cest.

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste v mestu Gornja Radgona in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:

  • na zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ) in
  • na mestne ceste ali krajevne ceste (LK).

Med lokalne ceste spadajo ceste, ki so kategorizirane kot LC (lokalne ceste), LZ (lokalne zbirne ceste) in LK (lokalne krajevne ceste). Teh kategoriziranih cest je v Občini Gornja Radgona 71,415 km.

Javnih poti JP v občini Gornja Radgona, ki so kategorizirane, je 138,443 km.

Javnih poti, ki še niso asfaltirane in potekajo delno v hribovitih predelih občine Gornja Radgona, je 58,934 km ali 42,57 %.