Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 8. redni seji občinskega sveta)

datum: 11.01.2024

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2023, so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 11. 1. 2024 (komplet vsi odgovori) (PDF) - objavljeno 11. 1. 2024