Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (15. in 16. junija 2020)

datum: 08.06.2020

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. junija 2020, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

4. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2020, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2020, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 16. junija 2020, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 16. junija 2020, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2020060513275011/