Spletna anketa za opredelitev do strateških ciljev Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Gornja Radgona

datum: 10.07.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Spoštovani občani!

V okviru procesa priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona smo skupaj s člani širše delovne skupine oblikovali vizijo in cilje razvoja prometa razvrstili po pomembnosti. Cilji opredeljujejo konkretne izboljšave, ki naj bi jih dosegli z uresničevanjem Celostne prometne strategije. Za lažje in učinkovitejše delo občin je bil na nacionalni ravni pripravljen poseben zbir obveznih ciljev. Njegov namen je, da so cilji občinskih Strategij usklajeni s prizadevanji na nacionalni ravni.

 

Anketo izpolnite na spletni povezavi: https://www.1ka.si/a/19eb6fc8.

 

Rezultati ankete in rezultati drugih analitičnih aktivnosti bodo predstavljeni na naši spletni strani.