Seje delovnih teles občinskega sveta pred 10. redno sejo občinskega sveta (12. in 13. junija 2024)

datum: 07.06.2024

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 18. junija 2024, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

7. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v sredo, 12. junija 2024, s pričetkom ob 14.30 uri, v veliki sejni sobi občine;

- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 12. junija 2024, s pričetkom ob 16.15 uri, v veliki sejni sobi občine;

9. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 13. junija 2024, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

7. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v četrtek, 13. junija 2024, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2024060712480636/