Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Gornja Radgona)

datum: 03.11.2023

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (PDF) - 26. 10. 2023

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona namerava prodati naslednje
nepremičnine:
– parc. št. 324/3 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 47 m2, v neto vrednosti 1.175,00 EUR
– parc. št. 324/4 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 43 m2, v neto vrednosti 1.075,00 EUR
– parc. št.324/5 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 43 m2, v neto vrednosti 1.075,00 EUR
– parc. št. 324/6 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 41 m2, v neto vrednosti 1.025,00 EUR
– parc. št. 324/7 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 42 m2, v neto vrednosti 1.050,00 EUR
– parc. št. 324/8 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 40 m2, v neto vrednosti 1.000,00 EUR
– parc. št. 324/9 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 43 m2, v neto vrednosti 1.075,00 EUR
– parc. št. 324/10 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 44 m2, v neto vrednosti 1.100,00 EUR
– parc. št. 324/11 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 44 m2, v neto vrednosti 1.100,00 EUR
– parc. št. 324/12 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 41 m2, v neto vrednosti 1.025,00 EUR
– parc. št. 324/13 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 43 m2, v neto vrednosti 1.075,00 EUR
– parc. št. 324/14 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 42 m2, v neto vrednosti 1.050,00 EUR
– parc. št. 324/15 nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 46 m2, v neto vrednosti 1.150,00 EUR

ki predstavljajo sicer nezazidana stavbna zemljišča, ki so v delu pozidana z garažami fizičnih oseb v delu pa predstavljajo dostopno pot do posameznih garaž, s tem da objekti – garaže niso predmet te namere saj se ne nahajajo v lasti Občine Gornja Radgona ampak v lasti fizičnih oseb. Prodaja se izvaja zaradi uskladitve pravnega in dejanskega stanja nepremičnin.