Komemorativna svečanost, 28. oktobra 2022, ob 13.00, pri spomeniku NOB v Gornji Radgoni

datum: 21.10.2022

kategorija: Prireditve

OBČINA GORNJA RADGONA in ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB GORNJA RADGONA

VABITA NA

KOMEMORATIVNO SVEČANOST,

ki bo v petek, 28. oktobra 2022, ob 13. uri, pri spomeniku NOB na Partizanski cesti v Gornji Radgoni.

 

P r o g r a m

V kulturnem programu sodelujejo:

- Ženski pevski zbor Društva upokojencev Gornja Radgona

- Zasebna glasbena šola Maestro Gornja Radgona

- Osnovna šola Gornja Radgona

- Praporščaki veteranskih in drugih organizacij

Priložnostni nagovor:

- Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona

Položitev cvetja in simboličen prižig treh sveč pri spomeniku NOB ob novem krožišču v Gornji Radgoni.

Pred komemoracijo bodo delegacije položile 7 vencev na spominska obeležja:

- spominska plošča na zgradbi Trate 17 (Murska regulacija),

- spominska plošča na zgradbi Partizanska cesta 26 (»stara pošta«),

- spominska plošča na zgradbi Maistrov trg 2 (bivša OŠ dr. Janka Šlebingerja),

- spominsko obeležje »Nikoli več« na Maistrovem trgu,

- spominska plošča na zgradbi na Partizanski cesti (»Admond«),

- spominska plošča Janezu Svetini na Partizanski cesti (zgradba bivše »Sloge«),

- spominski plošči na Spodnji Ščavnici (spominsko obeležje pod lipo pri novem bloku).

Pred komemoracijo bodo delegacije položile 7 ikeban na pokopališču:

- nagrobni spomenik Maistrovim borcem,

- nagrobni spomenik jugoslovanskim in bolgarskim vojakom,

- nagrobni spomenik župnika Martina Gaberca (umrl 6. 4. 1941),

- nagrobni spomenik Alojza Gaubeta (umrl 3. 7. 1991), 

- nagrobni spomenik častnega občana dr. Antona Trstenjaka (umrl 29. 9. 1996),

- grobnica v kapelici častnega občana msgr. Franca Puncerja (umrl 11. 2. 2008),

- nagrobni spomenik častne občanke Cilke Dimec Žerdin (umrla 19. 5. 2017).

 

Vljudno vabljeni v imenu obeh organizatorjev

 

Vabilo (pdf)