Video prispevek z utrinki iz slavnostne akademije ob 27. občinskem prazniku Občine Gornja Radgona, dne 1. oktobra 2022 ter informacije o prejemnikih priznanj

datum: 05.10.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Video prispevek z utrinki iz slavnostne akademije ob 27. občinskem prazniku Občine Gornja Radgona, dne 1. oktobra 2022 v Domu kulture Gornja Radgona.

Iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajencem!

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2022:

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 14. redni seji, dne 22.  9.  2022, sprejel SKLEP o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2022, ki zajemajo dodatno tudi nepodeljene grbe občine za leto 2021, kot sledi:

 • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli Ludviku Krambergerju, in sicer za življenjsko delo na področju ohranjanja ljudskega izročila in ljudskih običajev, spremljanja in poročanja o dogodkih.
 • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli Milanu Nekrepu, in sicer za življenjsko delo na področju kulture in športne dejavnosti v občini.
 • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli Janku Knipliču, in sicer za uspešno večletno prostovoljno delo na področju različnih društvenih dejavnosti v občini ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli Antoniji Vogrin, in sicer za uspešno večletno prostovoljno delo na področju humanitarnih dejavnosti in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli Marku Šajnoviču, in sicer za uspešno večletno delo na področju civilne zaščite, gasilske dejavnosti ter reševanja iz in na vodi in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli Milanu Škrlecu, in sicer za uspešno večletno prostovoljno delo na področju gasilske in humanitarne dejavnosti ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju M.TRADE Gornja Radgona d.o.o., in sicer za uspehe in dosežke na področju gospodarstva v občini.
 • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju Pomurski sejem d.o.o., Gornja Radgona, in sicer za uspehe in dosežke na področju gospodarstva v občini.
 • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Mariji Fujs, in sicer za vsestransko prostovoljno humanitarno dejavnost ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Ivanki Kalič, in sicer za prostovoljno humanitarno dejavnost ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
 • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Michaelu Leopoldu, in sicer za dosežene uspehe na področju kulturne dejavnosti ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ ŽUPANA ZA LETO 2022:

 • Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona, za visok jubilej 140 let delovanja društva
 • Prostovoljno gasilsko društvo Orehovci, za visok jubilej 140 let delovanja društva
 • Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona, za jubilej 30 let delovanja društva in dolgoletno uspešno delovanje na področju govedoreje
 • Julija LUKOVNJAK, za izdajo fantazijske knjige »Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa«
 • Zoran JAKIČ, za velik doprinos k širjenju zavesti o bogati občinski dediščini
 • Franc ŠKROBAR, za zavzeto delo pri organizaciji in razvoju občinske rekreacijske lige malega nogometa
 • Ivan KRAMBERGER, ml., za izjemen prispevek pri snovanju dokumentarnega filma »Beli bojevnik v črni obleki«
 • Tamara VOGRIN Tara, za izdajo knjige »Gornja Radgona v sliki« in velik prispevek k promociji občine
 • Vasja ROVŠNIK, za stvaritev novega radgonskega celovečernega filma OTO 2