LOKALNE VOLITVE 2022: UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih lokalnih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 20. 11. 2022

datum: 05.09.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev na rednih lokalnih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 20. 11. 2022 (PDF) - sprejet 5. 9. 2022

* * *

Na podlagi 68., 106. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 1. seji dne 5. 9. 2022 sprejela

 

UGOTOVITVENI SKLEP
o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev liste kandidatov za člane občinskega sveta s strani skupine volivcev, določitev kandidata za župana s strani skupine volivcev in določitev kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti s strani skupine volivcev na rednih lokalnih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 20. 11. 2022

 

1. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da je za listo kandidatov za člane občinskega sveta, ki jo lahko določi skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, v posamezni volilni enoti potrebno sledeče število volivcev:

  • V volilni enoti 1 je na dan razpisa volitev 2.045 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 20,05 volivcev, zato je v skladu z 68. členom ZLV potrebno število podpisov najmanj 30 volivcev iz volilne enote 1.
  • V volilni enoti 2 je na dan razpisa volitev 3.071 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 30,07 volivcev, zato je v skladu z 68. členom ZLV potrebno število podpisov najmanj 31 volivcev iz volilne enote 2.
  • V volilni enoti 3 je na dan razpisa volitev 1.944 volivcev, 1 % tega števila volivcev znaša 19,44 volivcev, zato je v skladu z 68. členom ZLV potrebno število podpisov najmanj 30 volivcev iz volilne enote 3.

2. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da je v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana glasovalo 3.889 volivcev, 2 % tega števila znaša 77,78 volivcev, zato je kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov najmanj 78 volivcev v občini.

3. Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona ugotavlja, da kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 10 volivcev iz posamezne krajevne skupnosti, za katero se določa kandidatura.

4. Ta sklep velja takoj ter se objavi na spletni strani in oglasni deski Občine Gornja Radgona.

 

Številka: 041-1/2022-15-U112
Datum: 5. 9. 2022

                                                                                                      PREDSEDNIK
                                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Matjaž HUSAR, l.r.


Vse objave glede Lokalnih volitev 2022 v občini so zbrane na povezavi:
LOKALNE VOLITVE 2022 - Občinska volilna komisija - Organi občine (gor-radgona.si)