Industrijska cona Gornja Radgona

datum: 27.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

INDUSTRIJSKA CONA GORNJA RADGONA

Industrijska cona Gornja Radgona, ki se razprostira na površini 80 ha, je največja tovrstna poslovna cona v Pomurju. V njej so našli svoje mesto številni poslovni subjekti (Elrad Electronics, Elrad International, AR CONT, Panvita, mesna industrija Radgona, Reflex, Odelo, Omega, Transport Rojko, M.Trade, Vrtnarstvo Kurbus, Fingal, Morgana, Avto Krka, T.P.S. Zelko), prav tako pa tudi veliki trgovci (Petrol, Hofer, Mercator – Maxen BS) in ostali manjši podjetniki z dejavnostjo gostinstva ali drugih storitvenih dejavnosti. Ocenjujemo, da znaša število zaposlenih v industrijski coni cca 2.500.

S sprejetjem OPN-ja v letu 2015 se je industrijska cona povečala za cca. 15 ha. Občina Gornja Radgona je nato z nakupom cca. 10 ha  zemljišča od države in drugih, postala največja lastnica novonastale poslovne cone GR 53. Kot smo že pisali, je občina nato polovico teh zemljišč prodala družbam Var in Elrad Electronics; za uresničevanje njunih razvojnih načrtov. Podjetje Elrad Electronics d.o.o. načrtuje širitev za potrebe servisnih prostorov proizvodnje, medtem ko podjetje VAR d.o.o. načrtuje postopno selitev in širitev proizvodnje na novo lokacijo, kot to določa tudi občinski prostorski načrt. 

Za nakup preostalega, še neprodanega  zemljišča, se že nekaj časa zanimajo zainteresirani poslovni subjekti kot bodoči investitorji, vendar morajo za to biti izpolnjeni določeni predpogoji. Večje območje OPPN GR 53 namreč ni komunalno opremljeno. Nujno potrebno je izgraditi dovozno cesto, javni vodovod in kanalizacijo, električno napeljavo in drugo javno infrastrukturo. Občina je financirala izdelavo ustrezne projektne dokumentacije in po dolgotrajnem postopku, zaradi zahtev MOP, Agencije RS za okolje glede pogojev gradnje, pridobila s strani Upravne enote Gornja Radgona gradbeno dovoljenje za gradnjo javne infrastrukture. Ker občina sama nima zagotovljenih dovolj finančnih sredstev za gradnjo, je na podlagi izdelane dokumentacije, v mesecu juliju 2021 zaprosila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta, v višini vsaj 1 mio EUR. Odgovora še nismo prejeli. Ne glede na navedeno je ena izmed družb, sedaj lastnica zemljišč v območju OPPN GR 53, pričela z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo proizvodne hale v industrijski coni.  

Lokalna skupnost v tem segmentu pričakuje tudi sinergijske učinke rasti industrijske cone na celotnem območju občine Gornja Radgona kot tudi širše. Govorimo o potrošniško poselitvenem potencialu obmurskega prostora Slovenskih goric in Goričkega.

Industrijska cona Gornja Radgona

ind cona radgon-obrezana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021