Projekt izgradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

datum: 26.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

PROJEKT IZGRADNJE VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE OB OSNOVNI ŠOLI GORNJA RADGONA

Po natanko šestnajstih mesecih od dne, ko je bil slovesno položen temeljni kamen, izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona počasi prehaja v tretjo, zaključno fazo. Vsa gradbena dela, kot doslej, potekajo nemoteno in v skladu s terminskim planom. Mogočna zunanja podoba nove športne lepotice je že nekaj časa dodobra vidna. Zaključuje se montaža fasade in strehe, trenutno potekajo dogovori glede izvedbe akustičnih oblog dvorane in elementov za zagotovitev požarne varnosti. Izvajati so se pričela dela na strešni podkonstrukciji za košarkarske koše, predelne zavese in plezalna stena ter dogovori, vezani na montažno ostale športne opreme. Vzporedno z deli na novi športni dvorani se izvajajo montažna dela tudi na stari telovadnici, in sicer dela na klimatizaciji in prezračevanju, elektro in strojne inštalacije, vrši se gradnja predelnih sten in izdelava estrihov. Pričela so se ureditvena dela zunanje okolice: ureditev parkirišča, izvedba del meteorne kanalizacije ter ureditev vhodnega platoja šole.

Da bodo nova športna dvorana, prenovljena stara dvorana in njima pripadajoči ostali športni prostori v največji možni meri zadovoljevali potrebe uporabnikov, so v pogovore in usklajevanja vključeni pedagogi osnovne šole kakor tudi domača športna društva, ki bodo v pretežni meri uporabljala novo dvorano.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je v mesecu septembru razveselilo s potrditvijo odločitve o sofinanciranju, o čemer smo v mesecu avgustu že poročali, in sicer smo prejeli Sklep o zagotovitvi dodatnih sredstev za sofinanciranje investicije – rekonstrukcija in dozidava Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona, v vrednosti 1,192.988,12 EUR. Ob tem pa velja dodati, da je bila Občina Gornja Radgona do sedaj uspešna še pri črpanju sredstev Eko sklada (494.880,91 EUR za izgradnjo večnamenske športne dvorane in 90.567,73 EUR za rekonstrukcijo stare telovadnice) ter Fundacije za šport (65.000,00 EUR za gradnjo športnih objektov), kar znaša skupaj 1.843.436,70 EUR.

Projekt izgradnje Večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠD1VŠD2VD3

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021