Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza

datum: 26.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C – 2. faza

Projekt Nadgradnje vodovoda sistema C - 2. faza sodelujočih občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici obsega: povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, gradnjo črpališča pitne vode Blaguš, gradnjo transportnega vodovoda v dolžini 764 m ter gradnjo primarnih in sekundarnih vodovodov v sodelujočih občinah projekta v skupni   dolžini 38.649 m.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Del naložbe, ki obsega povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci – Podgrad, izgradnjo transportnega voda in primarnih vodovodov, je sofinanciran iz Sklada za vode Ministrstva za okolje in prostor oz. Direkcije Republike Slovenije za vode, do višine 2.420.633,81 EUR.

Celotna vrednost investicije v vseh treh občinah znaša 8.955.191,35 EUR brez DDV. Po uspešni pripravi vloge za neposredno potrditev smo Občine investitorke meseca avgusta prejele sklep o sofinanciranju operacije, na podlagi katerega je naložba sofinancirana do višine 5.656.703,75 EUR, in sicer 4.808.198,19 EUR iz Kohezijskega sklada in 848.505,56 EUR nacionalnega prispevka iz državnega proračuna Republike Slovenije. Na Ministrstvu za okolje in prostor že pripravljajo tudi pogodbo o sofinanciranju operacije.

Za potrebe izvedbe projekta sta zaključeni javni naročili za izvajalca strokovnega gradbenega nadzora (ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring d.o.o.) in obveščanja javnosti o projektu (PRO MUNDUS d.o.o.). V sklepni fazi pa je javno naročilo za gradnje. Na podlagi navedenega se bodo dela na projektu predvidoma pričela izvajati konec leta 2021.

Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 202