5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 12. 8. 2021) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)

datum: 28.07.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

     OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-OS/5DS-U112
Datum:   28. 7. 2021

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),
 

S K L I C U J E M

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki traja do 12. avgusta 2021 do 15.00 ure.
 

Za sejo je določen naslednji DNEVNI RED:

1. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev v načrtu razvojnih programov občine v letu 2022 za financiranje projekta »Mrliška vežica Negova«


Dopisna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o pomembni zadevi, za katero je potrebna odločitev občinskega sveta.

Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k določeni točki dnevnega reda.

NAVODILA ZA GLASOVANJE:
Članice in člani občinskega sveta glasujejo o predloge sklepa tako, da se v času poteka seje pri točki določenega dnevnega reda opredelijo in glasujejo: »ZA« ali »PROTI«. Seja bo zaključena, ko glasovanje opravijo vse članice in člani občinskega sveta oziroma s potekom sklicane dopisne seje.

Glasuje se o predlogu sklepa k točki določenega dnevnega reda. Glasovanje se v času trajanja dopisne seje opravi z glasovanjem po elektronski pošti (pisna opredelitev glasu poslana na e-naslov: obcina@gor-radgona.si) ali s pisno opredelitvijo glasu dostavljeno na sedež občine v glavno pisarno. Za pravočasne se štejejo vsi pisni opredeljeni glasovi, ki bodo prispeli v glavno pisarno občine v času trajanja seje.


Prosimo za vaše sodelovanje.

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 5. dopisno sejo OS OGR - 28. 7. - 12. 8. 2021 (PDF) - 28. 7. 2021

Pripomoček za glasovanje na 5. dopisni seji OS OGR (DOC) - 28. 7. 2021

Evidenca glasovanja in izid glasovanja na 5. dopisni seji OS OGR (PDF)