Podpis kupoprodajnih pogodb za zemljišča v Industrijski coni Gornja Radgona

datum: 03.12.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - Podpis kupoprodajnih pogodb za zemljišča v Industrijski coni Gornja Radgona (PDF)

* * *

Podpis kupoprodajnih pogodb za zemljišča v Industrijski coni Gornja Radgona

Podjetji Elrad Electronics d.o.o. in Var d.o.o. odkupili občinska zemljišča v IC Gornja Radgona

 

Občina Gornja Radgona je letos spomladi, po več kot triletnih prizadevanjih, pridobila v last 86.676 m2 stavbnih zemljišč za namen širitve Industrijske cone Gornja Radgona. Aktivnosti občine so se po tem nakupu nadaljevale z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišč v  industrijski coni, po zaključku katerega je v torek, dne 1. 12. 2020 župan Stanislav Rojko, v imenu Občine Gornja Radgona  podpisal kupoprodajni pogodbi s podjetjema Elrad Electronics d.o.o. in Var d.o.o., na podlagi katerih je občina prodala, podjetji pa kupili zemljišča v razširjeni IC Gornja Radgona.

Pogodbo za nakup zemljišča v velikosti 15.565 m2, je v imenu podjetja Elrad Electronics d.o.o., podpisal tehnični direktor podjetja, g. Branko Šeruga, medtem, ko sta pogodbo za nakup zemljišča  v velikosti 29.865 m2 v imenu podjetja Var d.o.o., podpisala direktor, g. Radovan Žerjav in prokurist podjetja, g. Anton Mlakar.

Podpisniki pogodb so ob podpisu izrazili veliko zadovoljstvo in veselje, saj je to eden izmed pomembnih korakov k uresničitvi težko pričakovanega cilja – širitve industrijske cone.

Občina Gornja Radgona si je namreč dolga leta nenehno prizadevala, iskala rešitve, izvajala številne aktivnosti za dosego tega cilja in na koncu uspela izpeljati večino vseh potrebnih postopkov. Uspešna izvedba postopka nakupov zemljišč s strani države in fizičnih oseb na tem prostoru širitve IC Gornja Radgona, in posledično sedaj tudi prodaja zemljišč, navedenima podjetjema odpira možnosti za uresničevanje njunih razvojnih načrtov. Podjetje Elrad Electronics d.o.o. tako načrtuje širitev za potrebe servisnih prostorov proizvodnje, medtem ko podjetje VAR d.o.o. načrtuje postopno selitev in širitev proizvodnje na novo lokacijo, kot to določa tudi občinski prostorski načrt. 

Za Občino Gornja Radgona in tudi širše je rast industrijske cone na robu mesta izjemnega pomena. V našem lokalnem okolju stavimo na neokrnjeno naravo, turizem in kmetijstvo, po drugi strani pa si želimo sorazmernega tehnološkega razvoja naših proizvodnih podjetij, zbranih v industrijskem grozdu na robu mesta Gornja Radgona. Preplet številnih industrijskih in obrtnih dejavnosti omogoča nadaljnjo skokovito rast zaposlovanja in proizvodnje. Zaradi strateške lege industrijske cone v Gornji Radgoni je omogočena tudi boljša izvozna naravnost podjetij, ki delujejo v industrijski coni. Lokalna skupnost pričakuje sinergijske učinke rasti industrijske cone na celotnem območju občine Gornja Radgona kot tudi širše. Govorimo o potrošniško poselitvenem potencialu obmurskega prostora Slovenskih goric in Goričkega.

Torej bomo v zgodovino naše lokalne skupnosti ta dan zapisali, kot enega izmed prelomnih trenutkov našega uspešnega delovanja in razvoja.
 

Podpis kupoprodajnih pogodb za zemljišča v Industrijski coni Gornja Radgona-dec2020-1   Podpis kupoprodajnih pogodb za zemljišča v Industrijski coni Gornja Radgona-dec2020-2