Občini Gornja Radgona podaljšan in podeljen certifikat »Mladim prijazna občina 2020-2024«

datum: 27.11.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - Občini Gornja Radgona podaljšan in podeljen certifikat »Mladim prijazna občina 2020-2024« (PDF)

SKLEP o izboru upravičencev do podaljšanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (PDF)

Info-Mladim prijazna občina 2020-2024

* * *

OBČINI GORNJA RADGONA PODALJŠAN IN PODELJEN CERTIFIKAT »Mladim prijazna občina 2020-2024«
 

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je Občini Gornja Radgona na podlagi javnega razpisa podaljšal Certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2020-2024.

Občina Gornja Radgona je Certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2015-2019 že prejela ter ga v letu 2020 uspešno podaljšala. Občina Gornja Radgona se je kot dobitnica certifikata Mladim prijazna občina 2020-2024 zavezala, da bo ohranjala nivo ukrepov s področja načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika, mobilnost mladih ter izvedba skupnih mladinskih projektov in Občine na ravni politik za mlade.

Kot mejnik začetnega načrtnega organiziranja mladih v Občini Gornja Radgona štejemo pobudo mladinskih društev o vzpostavitvi krovne mladinske organizacije – Mladinskega sveta Gornja Radgona, katerega primarna naloga je zastopanje potreb mladih v razmerju do lokalnih političnih odločevalcev. Načrtno delo obravnavanje mladih v lokalni skupnosti se odraža predvsem s finančno podporo mladinskim organizacijam preko projektnega in rednega financiranja. Mladinski svet Gornja Radgona ima s proračunske postavke občine zagotovljeno letno financiranje, ki je pomembno za vsakodnevno in projektno delovanje ter avtonomnost društva.

Z ustanovitvijo Mladinskega centra Gornja Radgona, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona smo mladim in mladinskim organizacijam zagotovili prostore, ki so postali funkcionalno središče za mlade. Mladinska infrastruktura nudi idealne pogoje za mladinsko delo ter ponuja prostor za izvajanje programa mladinskih organizacij.

V letu 2017 je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji, dne 11. 5. 2017, sprejel Strategijo za mlade »Daj ciljem smer« v Občini Gornja Radgona za obdobje 2017-2021. Pri pripravi lokalne strategije za mlade, so sodelovali predstavniki občine, Mladinskega sveta Gornja Radgona in PORA, razvojna agencija Gornja Radgona z namenom ugotovitve stanja in zastavitve nadaljnjih ukrepov na področju mladinskih politik. V tem obdobju se je veliko naredilo za mlade na vseh področjih, ter se mladim dalo vlogo, ki jim omogoča razvijanje v avtonomne družbene aktivne posameznike. V strategiji so vključena naslednja področja:

  • Mladinsko organiziranje
  • Prosti čas, družbeno-kulturne in športne dejavnosti
  • Zaposlovanje mladih
  • Bivanjske razmere mladih
  • Mobilnost in mednarodno povezovanje mladih
  • Izobraževanje mladih
  • Participacija mladih
  • Zdravje mladih
  • Informiranje mladih


Strategija za mlade je eden izmed najpomembnejših dokumentov, ki omogoča, da se področje mladine v Občini Gornja Radgona na lokalni ravni uredi v celoti.

Občine, ki lahko dolgoročno močno občutijo posledice težavnega položaja svojih mladih občanov, ne morejo same izkoreniniti vzrokov za obstoječe stanje, lahko pa pri tem pomagajo, tako da mladim ponudijo spodbudno okolje za njihov osebnostni in poslovni razvoj. Za pridobitev certifikata je bilo potrebno sodelovanje tako mladih kot občine. Na strani mladih je bilo potrebno njihovo lokalno mladinsko organiziranje, vzpostavitev krovne mladinske organizacije Mladinski svet Gornja Radgona, ki združuje mladinska društva in na strani občine podpora pri zagotavljanju prostorov za mlade, ureditev mladinskega centra, protokol mladih na kar mu je kasneje sledil sprejem Odloka o mladini v Občini Gornja Radgona, Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona ter Strategija za mlade 2017-2021 »Daj ciljem smer«.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
 

Spletna povezava do Certifikata Mladim prijazna občina za leto 2020-2024 http://www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/

Povezava: Strategija za mlade v Občini Gornja Radgona 2017 – 2021