Informacija o projektu: Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona (aktivnosti v mesecu oktobru in novembru 2020)

datum: 26.11.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Informacija o projektu: Izgradnja večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona (aktivnosti v mesecu oktobru in novembru 2020) (PDF) - 26. 11. 2020

* * *

IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE OB OSNOVNI ŠOLI GORNJA RADGONA

Aktivnosti v mesecu oktobru in novembru 2020

Izgradnja Večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni napreduje v skladu s terminskim planom in začrtanim projektom. Občina Gornja Radgona, kot investitor ene izmed največjih investicij občine v zadnjih letih, vlaga veliko naporov, truda in dela v realizacijo projekta, saj je le-ta velik zalogaj, ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v mnogih aktivnostih številnih deležnikov, kar se na koncu rezimira le v vizualni podobi nastajajoče dvorane, oziroma se še bo.

V zadnjih dveh mesecih je bilo izvedenih veliko aktivnosti z usklajevanjem detajlov in mikro izvedb posameznih segmentov  projektne dokumentacije (akustična izolativnost objekta, statični izračuni, požarna varnost, toplotna izolacija, karakteristike notranje opreme za pripravo javnega razpisa itd.). Občina Gornja Radgona je v začetku meseca novembra objavila Javno naročilo za dobavo opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V okviru javnega naročila je predvidena dobava in vgradnja izvlečnih teleskopskih tribun, akustične obloge sten, predelnih zaves, športnega poda in dobava ostale opreme. Razpis je odprt do 11.12.2020. Podali smo tudi že zahtevek za izplačilo sredstev sofinanciranja gradnje športnih objektov s strani Fundacije za šport.

Na gradbišču nemoteno potekajo številna gradbena dela, ki jih v nadaljevanju le v kratkem navajamo. 

V stari dvorani so izvedene talne plošče prvega prostora, položene armature druge talne površine, pričelo se je z izrezom obstoječih betonskih sten za potrebe prehodov, izvedla se je kovinska konstrukcija podesta, popravil oplesk, pričelo se je barvanje s požarno barvo in pristopilo k izvedbi novega prizidka med šolo in dvorano.

Na mestu izgradnje nove dvorane so izvedeni pasovni temelji, izkopi za podporni zid, armiranobetonska talna plošča, stebri in tribune, izkopi za toplovod in oporni zid, barvanje kovinske konstrukcije dvorane pa je končano.

Vsem, kakorkoli vključenim, se ob tej priložnosti res najlepše zahvaljujemo za mnenja, predloge, kritike, pohvale in predvsem za že izvedene naloge.

VŠD GR-aktivnosti-1-24.11.2020VŠD GR-aktivnosti-2-24.11.2020VŠD GR-aktivnosti-3-24.11.2020

Več o projektu na: O občini / Projekti