Informacija o izvajanju modernizacije cest v občini v letu 2020

datum: 25.11.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

MODERNIZACIJA CEST V LETU 2020

Občina Gornja Radgona je na podlagi proračuna občine za leto 2020 in po postopku izbire najugodnejšega izvajalca del na portalu javnih naročil, v začetku meseca oktobra 2020 pristopila k modernizaciji vseh, v nadaljevanju naštetih in opisanih občinskih cest:

LC 104082 Ivanjševski Vrh – Orehovski Vrh
Gre za nadaljevanje, oziroma dokončanje modernizacije ceste iz leta 2018 z izvedbo preostalega dela ceste do križišča v Orehovskem Vrhu v dolžini cca. 1.710 m in širini 3,5 m. Navedeni preostali del ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla razširitev ceste, izgradnja potrebnih manjših opornih zidov zaradi razširitve ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

JP 606641 Gornja Radgona – Ob potoku
Navedena mestna ulica, v dolžini cca. 280 m in širini 3,5 m, je še vedno v makadamski izvedbi in v slabem stanju (opazni so posedki na posameznih odsekih ceste, odvodnjavanje ceste je neurejeno in neustrezno). V sklopu modernizacije se bo izvedla nova asfaltna prevleka z odvodnjavanjem novega vozišča in ureditev pločnika s kolesarsko stezo in dve slepi ulici v širini 3,0 m. Istočasno se bo izvedlo tudi manjkajoče vodovodno omrežje s prevezavami, dograditev fekalne kanalizacije in izgradnja nove javne razsvetljave.

JP 605371 Črešnjevci – domačija Zemljič
Javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Modernizirala se bo v dolžini cca. 600 m in širini 3,0 m. Izvedla se bo nova asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste.

JP 605185 Police – domačija Klemenčič
Navedena javna pot, ki je trenutno prav tako še v makadamski izvedbi, se bo modernizirala v dolžini cca. 430 m in širini 3,0 m. Izvedla se bo nova asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste.

JP 606081 (domačija Cetl – Kavčič – Vurcer) in JP 606082 (Radvenci – domačija Kramberger)
Gre za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v naseljih Lokavci in Radvenci v skupni dolžini cca. 850 m in širini 3,0 m. Navedena odseka ceste sta še vedno v makadamski izvedbi in v zelo slabem stanju (različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

JP 604981 Zagajski Vrh
Cesta v Zagajskem Vrhu je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo, v skupni dolžini cca. 430 m in širini 3,0 m, se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

JP 605081 Spodnja Ščavnica – domačija Hajdinjak (od KZ do domačije Senekovič)
Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica, v dolžini cca. 680 m in širini 3,0 m, je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, neurejeno odvodnjavanje). Delno je cesta še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

LC 203341 Benedikt – Trstenik – Zagajski Vrh – Sp. Ščavnica
Lokalna cesta v skupni dolžini cca. 280 m in širini 3,0 m je prav tako v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste.

JP 606971 Stavešinski Vrh – domačija Kežman
Javna pot, ki je še vedno v makadamski izvedbi, se bo modernizirala v dolžini cca. 360 m in širini 3,0 m, izvedla se bo nova asfaltna prevleka z izvedbo odvodnjavanja ceste.