Povabilo prostovoljcem v občini za pomoč pri izvajanju nalog povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19

datum: 19.11.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Vljudno vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi kot prostovoljci lahko in želite pomagati.

Območno združenje Rdečega križa Gornja Radgona je na njihovi spletni strani http://gornjaradgona.ozrk.si/sl/RKS-OZ_Gornja_Radgona/Zmorempomagati/ dne 16. 11. 2020 objavil poziv prostovoljcem za aktivacijo:

Zmorem pomagati! 

Ponedeljek, 16. november 2020

Pojav epidemije COVID-19 ter ukrepi za preprečitev širjenja so spremenili naša življenja in navade. Poleg skrbi za lastno zdravje (omejevanje stikov, skrb za higieno rok in kašlja, nošnja maske…), je v ospredju tudi pomembnost skrbi za druge. Epidemija je prizadela vse, najbolj med nami pa starejše ter druge, ki spadajo v rizične skupine.  Solidarnost je vrednota, ki v dani situaciji rešuje življenja, varuje zdravje ter ustvarja družbo medsebojno povezanih ljudi.

V institucijah kot so domovi za starejše, zdravstveni domovi in bolnišnice, so trenutno najbolj obremenjeni, saj je njihovo delo neposredno povezano z najbolj ogroženimi skupinami (bolni in starejši). "ZAPRTO ZARADI BOLEZNI" v teh institucijah ni ena izmed možnosti, saj sta od njih odvisna zdravje in življenje uporabnikov, katerim zagotavljajo svoje storitve. Ne glede na to, pa zaposleni niso imuni na virus ali na izredne obremenitve, ki jih prinaša spremenjeni režim dela.

Pozivamo vse, ki ne spadate v rizične skupine in imate možnost, da se priključite prostovoljcem in glede na potrebe s svojim prostovoljnim delom doprinesete k vzdržnosti sistema. Ker so vse svoje redne vire racionalno prerazporedili, da lahko zagotavljajo najnujnejše, potrebujejo pomoč pri preprostih opravilih (intenzivno razkuževanje prostorov, pomoč pri odnašanju smeti, pomoč v kuhinji, pomoč v pralnici, pomoč pri merjenju temperature in še kaj). Zelo zaželeno in iskano je tudi znanje iz zdravstvene nege (zdravstveni kader, negovalke…).

Zaradi razglašene epidemije je aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, poveljnik Štaba civilne zaščite Republike Slovenije pa je izdal odredbo o aktivaciji prostovoljcev, kar pomeni, da ste zaradi opravljanja prostovoljskega dela na podlagi izdanega poziva lahko po dogovoru z delodajalcem opravičeno odsotni tudi iz delovnega mesta, delodajalec pa lahko zahteva nadomestilo osebnega dohodka za vašo odsotnost. Upokojenci in študentje, osebe brez dohodkov in osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo, so upravičeni do izplačila nadomestila. Prejemniki denarne socialne pomoči lahko uveljavljajo dodatek za delovno aktivnost.

Vsak prostovoljec je prijavljen v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen ter nezgodno zavarovanje.

Prostovoljci nimajo neposredno stika z okuženimi osebami ali predmeti, poskrbljeno je tudi za vso osebno varovalno opremo.

Med prostovoljce se lahko vpišete na povezavi PRIJAVA PROSTOVOLJCA ZA POMOČ PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI COVID-19.

AKTUALNO DELO:

- Pomoč v Domu starejših občanov Gornja Radgona pri preprostih opravilih