Zagotavljanje toplih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo - OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljata brezplačen topel obrok za učence in dijake iz Občine Gornja Radgona

datum: 11.11.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Zagotavljanje toplih obrokov za učence, ki se šolajo na daljavo - OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljata brezplačen topel obrok za učence in dijake iz Občine Gornja Radgona

Spoštovani starši in skrbniki, obveščamo vas, da v skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v dogovoru Občine Gornja Radgona z obema osnovnima šolama v občini, v času izobraževanja na daljavo, OŠ Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova zagotavljata brezplačen topel obrok za učence in dijake iz Občine Gornja Radgona, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Šola je dolžna preveriti upravičenost do brezplačnega obroka.

Starši učenca oz. dijaka, ki je prijavljen na šolsko kosilo, uredite prijavo  na topli obrok na enega od ustreznih elektronskih naslovov:


Učenci, dijaki ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Vsa navodila v zvezi s prevzemom obrokov, se nahajajo na spletnih straneh obeh šol.  Izjemoma bo občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizirala dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

 

Za več informacij in novosti spremljajte: 

- spletno stran Osnovne šole Gornja Radgona - https://www.gros-radgona.si/
- spletno stran Osnovne šole dr. Antona trstenjaka Negova -
 https://www.os-negova.si/