JAVNO NAROČILO: “Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza“ - gradnje

datum: 17.11.2020

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza“​ bo po objavi neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" in v podatkovni zbirki za javna naročila Evropske unije - TED na povezavi: "http://ted.europa.eu/".

Neposredna objava na Portalu javnih naročil:
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=373779 (objavljeno 19. 11. 2020)

Neposredna objava v podatkovni zbirki portala TED: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555431-2020:TEXT:SL:HTML (objavljeno 20. 11. 2020)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE: (objavljeno 17. 11. 2020)
JN Vodovod sistem C-2. faza - gradnje-RD-POPISI-ESPD.zip (velikost 5,5 MB)

PZI-Vodovod Gornja Radgona.zip (velikost 37,6 MB)
PZI-Vodovod Lokavci.zip (velikost 14,5 MB)
PZI-Vodovod Občina Apače (1-del).zip (velikost 54,5 MB)
PZI-Vodovod Občina Apače (2-del).zip (velikost 53,7 MB)
PZI-Vodovod Občina Sveti Jurij ob Ščavnici.zip (velikost 90,5 MB)

Objavljene spremembe in dopolnitve:
6V-11314-15.6 Seg-Pod povecanje-120-1.pdf 
(Predlog ukrepov za povečanje zmogljivosti na 120 L/S (za objekt Vodni vir Segovci-Podgrad) (objavljeno 8. 12. 2020)

PID dokumentacija – Načrt električnih inštalacij in električne opreme za objekt vodni vir Segovci-Podgrad (zip, velikost 88,3 MB) (objavljeno 17. 12. 2020)

Črpališče Paričjak - obstoječe stanje.pdf (Črpališče Paričjak – tehnična navodila za obstoječo črpalno postajo Grundfos Hydro 2000 E) (objavljeno 18. 12. 2020)

JN Vodovod sistem C-2. faza - gradnje-čistopisi popisov-18.12.2020.zip (čistopisi popisov za sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4) (objavljeno 18. 12. 2020)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-1.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 1) (objavljeno 18. 12. 2020)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-2.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 2) (objavljeno 8. 1. 2021)  

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-3.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 3) (objavljeno 15. 1. 2021)
RD Vodovod sistema C - gradnje_OBRAZCI.doc (razpisna dokumentacija, obrazci) (objavljeno 15. 1. 2021)
RD Vodovod sistema C - SKLOP 1_Popravek št. 3.pdf (razpisna dokumentacija sklop 1, popravek št. 3) (objavljeno 15. 1. 2021)  
RD Vodovod sistema C - SKLOP 2_Popravek št. 3.pdf (razpisna dokumentacija sklop 2, popravek št. 3) (objavljeno 15. 1. 2021)  
RD Vodovod sistema C - SKLOP 3_Popravek št. 3.pdf (razpisna dokumentacija sklop 3, popravek št. 3) (objavljeno 15. 1. 2021)  
RD Vodovod sistema C - SKLOP 4_Popravek št. 3.pdf (razpisna dokumentacija sklop 4, popravek št. 3) (objavljeno 15. 1. 2021)

SKLOP_4_Obcina_Sveti_Jurij_ob_Scavnici_BREZ_CEN_dopolnjena_19_01_2021.xlsx (dopolnjeni čistopisi popisov za sklop 4) (objavljeno 19. 1. 2021)  

SKLOP_2_Obcina_Apace_BREZ_CEN_POP_sprememba_21_1_2021.xlsx (popravljeni popisi za sklop 2) (objavljeno 21. 1. 2021) 

SKLOP_2_Obcina_Apace_BREZ_CEN_POP_sprememba_22_1_2021.xlsx (popravljeni popisi za sklop 2) (objavljeno 22. 1. 2021) 
SKLOP_3_Obcina_Gornja_Radgona_BREZ_CEN_POP_22_1_2021.xlsx (popravljeni popisi za sklop 3) (objavljeno 22. 1. 2021) 

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-4.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 4) (objavljeno 5. 2. 2021)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-5.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 5) (objavljeno 25. 2. 2021)

JN Vodovod Sistem C-2. faza - gradnje-popravek popisov-05.03.2021.zip (popravek popisov 5. 3. 2021) (objavljeno 5. 3. 2021)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-6.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 6) (objavljeno 12. 3. 2021)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-7.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 7) (objavljeno 31. 3. 2021)

RD Vodovod sistema C - gradnje_skupne določbe-popravek-št-8.pdf (razpisna dokumentacija, popravek št. 8) (objavljeno 15. 4. 2021)