Slavnostni dogodek: Položitev temeljnega kamna ob pričetku gradnje Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona - 18. 6. 2020

datum: 16.06.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

VABILO (PDF)

Vabilo novinarska konferenca - položitev temeljnega kamna - 18.06.2020

* * *

SPOROČILO ZA JAVNOST - 18. 6. 2020 (PDF)

* * *

Gornja Radgona, 18. 6. 2020

Sporočilo za javnost

V Gornji Radgoni danes slovesno položili temeljni kamen ob pričetku gradnje Večnamenske športne dvorane ob Osnovni šoli Gornja Radgona

Gornja Radgona, 18. junij 2020 – po podpisu gradbene pogodbe o izgradnji večnamenske športne dvorane, februarja 2020, je danes v Gornji Radgoni ubran naslednji korak k dejanski izgradnji dvorane - položitev temeljnega kamna ob pričetku gradnje.

»Danes je ta temeljni kamen zaveza za včeraj in jutri…predstavlja težko prehojeno pot in želje po dosegu cilja, za katerega z današnjim dogodkom simbolično postavljamo trdne temelje – to je težko pričakovana večnamenska športna dvorana v Gornji Radgoni.« je povedal župan.

Na prostoru, kjer bo izgrajena nova dvorana, so župan (Stanislav Rojko), podžupan David Roškar,  ravnatelj Osnovne šole Gornja Radgona (Dejan Kokol), direktor Direktorata za šport - Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (mag. Darko Repenšek), člana občinskega sveta in častnega gradbenega odbora (Dušan Zagorc in Brane Klun), direktor GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o. - izvajalec gradbenih del (Igor Klemenčič), učenka 6. razreda OŠ Gornja Radgona (Lana Ahmeti) in učenec 9. razreda OŠ Gornja Radgona (Tine Čuk) slovesno položili temeljni kamen ob pričetku gradnje dvorane.  Učenci in učenke osnovne šole so slovesni dogodek simbolično pričeli z igranjem z žogami na prostoru nove večnamenske športne dvorane in tudi tako posredno izrazili veselo pričakovanje nad njihovim »skorajšnjim« športnim udejstvovanjem v novi dvorani.

Gradnja nove dvorane se bo pričela v ponedeljek, 22. junija 2020. Zgradila se bo tik ob obstoječi telovadnici Osnovne šole Gornja Radgona. Zadovoljevala bo standarde in normative šolskega športa ter, predvsem po površinah, standarde in normative za 1. državno ligo naslednjih športov: rokomet, odbojka, futsal in košarka. Poleg omenjenih se bodo v dvorani lahko izvajale še številne druge športne panoge. Postavljena bo tudi plezalna stena, predvidene so tribune s 530 sedeži.

Po izgradnji dvorane se bo pristopilo k rekonstruiranju obstoječe telovadnice za potrebe spremljajočih prostorov nove dvorane (prostori kabinetov za učitelje športa, manjša telovadnica za drobnozrnate vsebine, fitnes, skladišča opreme, slačilnice, sanitarije, tuširnice). Površina večnamenske športne dvorane znaša 1.429,30 m2, površina rekonstruirane obstoječe šolske telovadnice - v dveh etažah pa znaša 1.562,36 m2 - skupaj 2.991,66 m2.

Občina je poleg lastnih finančnih sredstev v proračunih za investicijo dodatno pridobila nepovratna sredstva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude, v višini 494.880,91 EUR, odločitev Eko sklada glede sofinanciranja rekonstrukcije obstoječe telovadnice se še čaka. Pridobljena so sredstva Fundacije za šport iz razpisa za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, v višini 65.000,00 EUR, za del investicije, ki jo bo Občina financirala iz lastnih virov pa bo občina pridobila ugoden bančni kredit.

Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020, na katerega se je občina prijavila, je bil zaradi prerazporeditve sredstev v interventne namene (Korona virus), razveljavljen. Pričakuje se ponovitev razpisa.

Občina je izvedla tudi že vse potrebne aktivnosti za objavo naročila za nabavo opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona, ki je v teku.

Izvedba gradbenih del je predvidena po naslednjem terminskem planu:
1. faza – izgradnja nove večnamenske dvorane:  junij 2020 – junij 2021
2. faza – celovita rekonstrukcija obstoječe šolske telovadnice:  junij 2021 – junij 2022 (skrajni rok avgust 2022)