Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19

datum: 23.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavljamo odgovor Finančne uprave Republike Slovenije v zvezi s poslanim dopisom z dne 3. 4. 2020 in postavljenim vprašanjem glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi epidemije bolezni COVID 19 za 90 dni.

Žal zaradi veljavne zakonodaje za že izdane in izvršljive odločbe o odmeti NUSZ za lerto 2020 avtomatična prestavitev roka plačila oziroma valute (izvršljivosti) ni mogoča. Zato prosimo, da se zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 ravnajo v skladu s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije ter glede na njihove potrebe na FURS sami posamično vložijo vlogo, in sicer:

  • posamični subjekti (fizične oz.pravne osebe) imajo možnost vložitve vloge za odpis, odlog oziroma obročno plačilo dolga v skladu z določbami 101., 102 in 103. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2),
  • gospodarski subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki ...) pa lahko vložijo tudi vlogo za odlog/obročno plačilo dolga na podlagi 7.člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, zaradi izgube pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. 
     

Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19 (PDF) 

Odgovor FURS glede odloga plačila NUSZ 2020-april 2020