Pojasnila na vprašanja občanov glede gibanja v času začasne splošne prepovedi gibanja izven občin ter prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah

datum: 08.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2041) je namenjen zajezitvi in obvladovanju epidemije COVID-19, zato odsvetujemo vso nenujno gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Odlok dopušča nekatere izjeme, pri katerih mora biti podan element nujnosti, ki naj ga posameznik, če je le mogoče, podkrepi z listino, ob tem pa zagotavlja ustrezno osebno zaščito (maska, rokavice) ter spoštuje priporočila stroke.

Odlok ne predvideva vlaganja nobenih prošenj in izdajo dovoljenj za odhod iz občine, za vse izjeme v skladu z Odlokom pa priporočamo, da si posamezniki sami predhodno pripravijo izjavo (ki pa je za vsakega posameznika lahko drugačna) in na ta način poenostavijo obrazložitev vseh namenov zaradi katerih potujejo iz ene občine v drugo. Glede na dosedanja pojasnila vlade, posamezniki  lahko  opravljajo  dela  izven  matične  občine ob upoštevanju omejevanja  stikov, s 4. členom Odloka pa je določeno tudi da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oz. se seliti med obema prebivališčema.

V Odloku sta med drugim dopuščeni naslednji najpogostejši izjemi:
- da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti. Priporočamo, da imate pri sebi dokazila o lastništvu in kopijo osebne izkaznice npr. vaše mame, s katerim boste dokazovali nujnost poti za obdelavo vrta. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.
- da je za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Pomagajo lahko le ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva.


Vsa dodatna pojasnila in odgovori posameznikov so redno ažurirana na spletni strani MNZ mnz.gov.si - najpogostejša vprašanja in odgovori v povezavi s koronavirusom: https://www.gov.si/novice/2020-03-30-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-v-sloveniji/

Vsa vprašanja glede omejitve gibanja in podobno pa lahko občani pošljejo na naslov: info.koronavirus@policija.si

Več na to temo še v novici:
Obvestilo o kontaktih za nasvet POLICIJE v času koronavirusa o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni COVID-19