JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Gornja Radgona (rok do 16. 3. 2020)

datum: 25.02.2020

kategorija: Razpis

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Gornja Radgona (PDF)

Obrazec - PREDLOG kandidata za člana Sveta OI JSKD Gornja Radgona (PDF)  

* * *

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Gornja Radgona
 

Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010), Občina Gornja Radgona poziva kulturna društva ter posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju občine Gornja Radgona, da podajo predloge kandidatov za člane v Svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Gornja Radgona.

Pisne predloge dostavite najpozneje do vključno ponedeljka, 16. marca 2020 na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Posamezen predlog za kandidata posredujte na priloženem obrazcu hkrati z izjavo o soglasju kandidata.


Številka: 610-1/2020-U106
Datum: 21. 2. 2020

                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.