Informacija o izvajanju modernizacije cest v občini v letu 2019

datum: 04.12.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

MODERNIZACIJA CEST V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2019 – v času od srede oktobra teče modernizacija naslednjih občinskih lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini cca. 4210 metrov:

  • Modernizacija JP 605641 – Lastomerci Geratič – gre za modernizacijo javne poti v naselju Lastomerci proti domačiji Geratič v dolžini cca 460 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, razširitev ceste,  na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP606402 Orehovski Vrh – domačija Mueller (odsek od asfaltirane javne poti JP605521 do kmetije Kocbek) – gre za modernizacijo javne poti v naselju Orehovski Vrh v dolžini cca. 220 m. Navedeni odsek ceste je v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, težave s prevoznostjo v zimskem času). Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka ter ureditev  odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se bo povečala tudi prometna varnost na obnovljenem odseku trase.
  • Modernizacija LK 105321 G. Radgona – Ulica Marije Rožman in krajevne ceste LK105331 G. Radgona – Kajuhova ul. – nadaljevanje oziroma podaljška navedenih dveh mestnih ulic v skupni dolžini cca 220 m sta še v makadamski izvedbi, ob njiju pa je bilo v zadnjih letih zgrajenih kar nekaj novih stanovanjskih hiš. V sklopu modernizacije se bo izvedla nova asfaltna prevleka z odvodnjavanjem novega vozišča ter prilagoditvijo na že zgrajeno meteorno kanalizacijo
  • Modernizacija JP 605471 Police – Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP 605491 Lastomerci – Zbigovci (od Škrobar do Vajs) – gre za modernizacijo dveh med seboj povezanih odsekov javnih poti v naselju Zbigovci v skupni dolžini cca 1900 m. Navedena odseka ceste sta v zelo slabem stanju (večji posedki, različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla preplastitev ceste z lokalno sanacijo posedkov in neravnin ter ureditvijo odvodnjavanja ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP 605831 Ločjak – Negovski Vrh in JP 605881 Ločki Vrh (Rajšpova kapela) do domačije Klobasa gre za modernizacijo dveh odsekov javnih poti v naseljih Negovski Vrh, Ločki Vrh in Negova v skupni dolžini cca 630 m. Navedena odseka ceste sta še vedno v makadamski izvedbi in v zelo slabem stanju (različne deformacije, poškodovano in neurejeno odvodnjavanje, tudi glede na gostoto prometa je cesta preozka in nevarna). Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka, razširitev ceste in odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP 606502 Lomanoše – domačija Šuman – gre za modernizacijo javne poti v naselju Lomanoše proti domačiji Šuman v dolžini cca 130 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka z razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP 606551 Zagajski Vrh – domačija Tomažič – gre za modernizacijo javne poti v naselju Zagajski Vrh proti domačiji Tomažič v dolžini cca 150 m. Navedena javna pot je delno v asfaltni in delno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka z razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP 606601 Stavešinski Vrh – domačija Šimangre za modernizacijo javne poti v naselju Stavešinski Vrh proti domačiji Šiman v dolžini cca 400 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka delno razširitev ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.
  • Modernizacija JP 605071 Spodnja Ščavnica – domačija Cetl – gre za modernizacijo javne poti v naselju Spodnja Ščavnica od glavne državne ceste proti domačiji Cetl v dolžini cca 100 m. Navedena javna pot je še vedno v makadamski izvedbi. Z modernizacijo se bo izvedla nova asfaltna prevleka z razširitvijo ceste, na novo se bo uredilo tudi odvodnjavanje ceste. Z modernizacijo se bo povečala prometna varnost na celotni trasi.


Povzeto iz objave Informativno poročilo o stanju projektov in investicij Občine Gornja Radgona v letu 2019.

 

Video izjava župana o izvajanju modernizacije cest v letu 2019: Modernizacija JP 605641 – Lastomerci – Geratič (4. 12. 2019):Video izjava župana o izvajanju modernizacije cest v letu 2019: Modernizacija JP606402 Orehovski Vrh – domačija Mueller (odsek od asfaltirane javne poti JP605521 do kmetije Kocbek) (11. 12. 2019):Video izjava župana o izvajanju modernizacije cest v letu 2019: JP 605471 Police – Zbigovci (od Kozar do Škrobar) in JP 605491 Lastomerci – Zbigovci (od Škrobar do Vajs) (11. 12. 2019):