Skupna namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (del poslovnega prostora št. stavbe 483 na naslovu Maistrov trg 2, Gornja Radgona)

datum: 20.03.2019

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Apače kot solastnice objavljajo na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018, 79/2018) ter 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018)

 

Skupno namero o sklenitvi neposredne pogodbe
najem nepremičnine

 

Skupna namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (del poslovnega prostora št. stavbe 483 na naslovu Maistrov trg 2, Gornja Radgona, na zemljišču parc. št. 389 k.o. 184 Gornja Radgona) (PDF) - 5. 2. 2019