DELAVNICE za prijavitelje na 4. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

datum: 04.03.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

VABILO na DELAVNICE za prijavitelje na 4. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija (PDF)

Ena izmed treh delavnic bo v ponedeljek, 11. 3. 2019 ob 10.00 uri, v prostorih občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona. Več informacij v vabilu.


* * *

4. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija

Datum objave: 6. 2. 2019

Rok za oddajo vlog: do 1. 4. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 1. 4. 2019 do 13. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2019 - 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja: predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znašajo 463.090,94 evrov iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša največ 80 %.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: info@las-prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, 041 797 613, 041 279 122, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 25. 3. 2019 do 13. ure. 

Več na spletni povezavi:
http://las-prlekija.com/javni-pozivi/4-javni-poziv-las-prlekija