Obvestilo o imenovanju podžupana Občine Gornja Radgona

datum: 01.03.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Imenovanje podžupana Občine Gornja Radgona

Župan Občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko je na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona s sklepom za podžupana Občine Gornja Radgona imenoval gospoda Davida ROŠKARJA, ki bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno. V okviru svojih delovnih obveznosti bo pokrival področje družbenih dejavnosti in društvene sfere. Aktivno bo sodeloval v delovnih telesih občinskega sveta ter po dogovoru z županom opravljal protokolarne obveznosti z navedenih in tudi drugih področij. V primeru odsotnosti ali zadržanosti župana bo nadomeščal župana. Podžupan funkcijo uradno nastopa s 1. 3. 2019.