Obvestilo o razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države (PREKLICANO s 5. 3. 2019)

datum: 26.02.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

PREKLIC - prenehanje razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja (tudi na območju Občine Gornja Radgona) (PDF) - 5. 3. 2019

* * *

Razglas Uprave RS za zaščito in reševanje - velika požarna ogroženost naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države (PDF) - 22. 2. 2019

OBVESTILO - Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja (PDF)

Obvestilo-Objava razglasa velike požarne ogroženosti-od 25.02.2019 dalje

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA

22. 2. 2019 - Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so na območju CELOTNE DRŽAVE od 25. februarja 2019 razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Razglas velja za območje brez snežne odeje.
 

Prepovedano kurjenje, požiganje in odmetavanje gorečih snovi

»Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete«, dodajajo v sporočilu.
 

Poostren nadzor

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.