KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2019 v občini Gornja Radgona

datum: 21.02.2019

kategorija: Prireditve

KOLEDAR PRIREDITEV v letu 2019 v občini Gornja Radgona (PDF) - na osnovi pridobljenih informacij do dne 12. 2. 2019

Informacija o zbiranju podatkov za koledar prireditev v občini Gornja Radgona za leto 2019 (PDF)

Enota TIC občinskega zavoda Kultprotur Gornja Radgona vsako leto zbere in uredi podatke za letni koledar prireditev. Dne 23. 11. 2018 sta bila vsem organizatorjem prireditev v občini Gornja Radgona poslana dopis in obrazec za prijavo prireditev, ki jih načrtujejo za leto 2019. Objavljen letni koledar je izdelan na osnovi pridobljenih informacij do dne 12. 2. 2019.

Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona (KULTPROTUR Gornja Radgona) skozi celotno leto redno izdaja mesečni ali dvomesečni ažuriran koledar prireditev ter o tem obvešča javnost na številnih mestih v elektronski in papirni obliki. Za ta namen lahko na TIC Gornja Radgona vsi organizatorji prireditev v občini do 15. v mesecu posredujejo informacije o prireditvah, ki jih načrtujejo za naslednja meseca. Objava v koledarju prireditev je seveda brezplačna.

Koledar prireditev (mesečni ali dvomesečni ažuriran) v tiskani obliki se lahko dobi v TIC-u, na občini, v Domu kulture in na drugih mestih v Gornji Radgoni.


Aktualne informacije o dogodkih in prireditvah na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona: http://www.kultprotur.si/