Obvestilo o turistični taksi na območju Občine Gornja Radgona od 1. 1. 2019 dalje

datum: 23.01.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO O TURISTIČNI TAKSI NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA od 1. 1. 2019 dalje

Z dnem 30. 10. 2018 je začel veljati nov Odlok o turistični taksi v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2018, v nadaljevanju: Odlok).

V skladu z določili 4. člena Odloka znaša turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 1,50 EUR; v to ceno je vključena promocijska taksa v višini 0,30 EUR.

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do 50 odstotkov plačila turistične takse, znaša le-ta 0,75 EUR, promocijska taksa v tem primeru znaša 0,15 EUR.

Odlok o turistični taksi v 10. členu določa začetek uporabe določil tega odloka, in sicer od 1. 1. 2019 dalje.

Višina turistične takse, ki je opredeljena v tem Odloku, se bo lahko spremenila v sorazmerni višini, kot se bo zvišal znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo višine bo v tem primeru občina objavila na svoji spletni strani, kjer bo objavljen nov znesek turistične in promocijske takse.

Istočasno obveščamo vse zavezance za plačilo turistične takse, da svoje obveznosti v skladu z veljavnim Odlokom striktno izvajajo. Nadzor nad vodenjem evidenc in odvajanjem turistične takse je na osnovi nove zakonodaje večji kot doslej, kakor tudi pristojnosti inšpektorjev pri ugotavljanju nepravilnosti glede prijave gostov.

Hvala za razumevanje.

 

                                                                                                      OBČINSKA UPRAVA