Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2015

datum: 21.03.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

MB-Vodovod-Poročilo za leto 2015 - Gornja Radgona.jpg 
* * *

Skladno z določili Pravilnika o pitni vodi in s pripadajočimi veljavnimi navodili mora Mariborski vodovod svoje uporabnike seznaniti z vsebino letnega poročila o skladnosti pitne vode. Seznanitev mora izvesti enkrat letno. Obveščanje se vrši med drugim tudi na spletni strani občin, ki jih oskrbujemo s pitno vodo.

Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.