Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: 8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji (rok do 9. 4. 2016)

datum: 21.03.2016

kategorija: Razpis

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljen 8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 vključno z razpisno dokumentacijo z navodili za prijavitelje: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/ 

(http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1059)