NAROČILO male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok OŠ dr. Antona Trstenjaka za šolsko leto 2016/2017“

datum: 16.03.2016

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok OŠ dr. Antona Trstenjaka za šolsko leto 2016/2017“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 16. 3. 2016 in številko objave NMV1628/2016), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=75033&nar=MV 


Priloge k razpisni dokumentaciji:
- TRASA - relacija 1 - Negova-Kunova-Sp.Ivanjci-Negova.pdf
- TRASA - relacija 2 - Negova-Negova vas-Lokavci-Radvenci-Negova.pdf
- TRASA - relacija 3 - Negova-Ivanjševski Vrh-Ivanjševci-Stavešinski Vrh-Negova.pdf