NAROČILO male vrednosti: “Izdelava Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona“

datum: 11.03.2016

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Izdelava Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 11. 3. 2016 in številko objave NMV1482/2016), preko spletne povezave:  

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=74559&nar=MV