Obvestilo o javnih razpisih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov« in »Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

datum: 25.02.2016

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona obvešča občane o dveh javnih razpisih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 

Javni razpis Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Datum objave: 19.02.2016 Rok za prejem ponudb: 13.04.2016


Javni razpis Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa     Datum objave: 19.02.2016   Rok za prejem ponudb: 15.04.2016 


 

Več razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/