JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine parc. št. 346, k.o. Gornja Radgona

datum: 25.02.2016

kategorija: Razpis

Javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 346, k.o. Gornja Radgona je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in policije. Javna dražba je objavljena tudi na portalu MNZ "Ravnanje s stavrnim premoženjem" na nasl. povezavi:
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/javne_drazbe/

Javna dražba bo dne 22. 3. 2016 ob 9.00 uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine parc. št. 346, k.o. Gornja Radgona (PDF)