LOKALNE VOLITVE 2014 - POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5. 10. 2014

datum: 09.10.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 4. seji, dne 08.10.2014 sprejela naslednje:

POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona dne 5. 10. 2014 (PDF)
UGOTOVITVENI SKLEP, da se opravi drugi krog volitev župana (PDF)

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA – LOKALNE VOLITVE 2014 – ZBIR ANALITIČNIH PODATKOV:

OPOMBA: Vsi objavljeni končni analitični podatki so informativnega značaja in so neuradni. Zajeti so vsi zadnji izpisi rezultatov. Uradni podatki so zajeti v zgoraj objavljenem poročilu o izidu rednih volitev.

VOLILNA UDELEŽBA:
LV5_01 - Skupni rezultat udeležbe in LV5_02 - Udeležba na voliščih (končna) (PDF)

KONČNI REZULTATI VOLITEV ŽUPANA OBČINE GORNJA RADGONA:
LV5_04 in 04a - Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (PDF)
LV5_13 - Rezultati glasovanja za župana po voliščih (PDF)
LV5_14 - Rezultati glasovanja za župana po kandidatih (PDF)

KONČNI REZULTATI VOLITEV ČLANOV V OBČINSKI SVET OBČINE GORNJA RADGONA:
LV5_07 - Skupni rezultati glasovanja (PDF)
LV5_08 - Rezultati glasovanja po voliščih (PDF)
LV5_09 - Količnik po d'Hondtu na glasovih list (PDF)
LV5_11 - Mandati za OS - po VE - ostanki po Harejevem količniku (PDF)
LV5_12 - Preferenčni glasovi (PDF)
LV5_21 - Končni rezultati glasovanja po listah (PDF)
LV5_22 - Končni rezultati glasovanja po VE (PDF)
LV5_24 - Seznam izvoljenih kandidatov (PDF)

KONČNI REZULTATI VOLITEV ČLANOV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI:
LV5_05b - Skupni rezultat glasovanja (po št. glasov - za vse krajevne skupnosti v občini) (PDF) 

Volitve članov v svet KS Gornja Radgona - vsi izpisi (PDF)
Volitve članov v svet KS Črešnjevci - Zbigovci - vsi izpisi (PDF)
Volitve članov v svet KS Negova - vsi izpisi (PDF)
Volitve članov v svet KS Spodnja Ščavnica - vsi izpisi (PDF)
Volitve članov v svet KS Spodnji Ivanjci - vsi izpisi (PDF)