Seje delovnih teles občinskega sveta pred 17. redno sejo občinskega sveta

datum: 14.04.2014

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
16. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 14. aprila 2014, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 15. aprila 2014, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- skupna seja, in sicer 14. seja Odbora za kmetijstvo in turizem in 14. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 15. aprila 2014, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 16. aprila 2014, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2014040713564699/