Predlog za dopolnitev dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta, ki bo dne 19.12.2013

datum: 16.12.2013

kategorija: Gradiva občinskega sveta

DOPIS - Predlog za dopolnitev dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta (PDF)

Na podlagi 25. in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003) župan predlaga za sklicano 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo 19. 12. 2013, dopolnitev oziroma razširitev dnevnega reda z naslednjo dodatno točko dnevnega reda: 

-        Sklep o potrditvi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Gornja Radgona (predlog sklepa z obrazložitvijo in elaboratom)