Seje delovnih teles občinskega sveta pred 16. redno sejo občinskega sveta

datum: 11.12.2013

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 19. decembra 2013, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
15. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 11. decembra 2013, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

13. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

13. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 17. decembra 2013, s pričetkom ob 13.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013120612571191/