Seje delovnih teles občinskega sveta pred 12. redno sejo občinskega sveta

datum: 12.12.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
10. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2012, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- skupna seja odborov, in sicer 10. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in 10. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 17. decembra 2012, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

10. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 18. decembra 2012, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2012121014215201/