JAVNO NAROČILO: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: centralna čistilna naprava Gornja Radgona«

datum: 05.12.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: centralna čistilna naprava Gornja Radgona«« je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 3. 12. 2012 in številko objave JN13060/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=255515

 

DODATNI DOKUMENTI (GRAFIČNE PRILOGE): 
JN-ČNGR - grafične priloge (komplet).zip
JNČNGR-01_RD_IDP_SIG_11271-3.2_ureditvena sit-3.2.5.1.dwf
JNČNGR-04_RD_IDP_SIG_11271_sit-prikljuckov_0.8.9.4.dwf
JNČNGR-RC_IDP_OBT_11271_070001a_GornjaRadgonaTEHNOLOŠKA SHEMA.dwf
JNČNGR-RC_IDP_OBZ_11271_03000_GRadgona.dwg-00.08.01.A.dwf
JNČNGR-RC_IDP_OBZ_11271_03000_GRadgona.dwg-00.08.02.A.dwf
JNČNGR-RC_IDP_OBZ_11271_03000_GRadgona.dwg-03.00.02.A.dwf

OPOMBA: Za ogled datotek DWF si lahko prenesete brezplačen ogledovalnik Free DWG Viewer - TUKAJ.


POPRAVKI oz. DOPOLNITVE:

JN81/2013 z dne 04.01.2013: 4-GRADNJA-CČN-POPRAVEK - 04-01-2013.zip

JN210/2013 z dne 08.01.2013: GR-ČN-DODATEK št.1 - 08-01-2013.zip