JAVNO NAROČILO: Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona

datum: 09.03.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 9. 3. 2012 in številko objave JN2595/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=216035