Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (21. in 22. 9. 2011)

datum: 19.09.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 26. septembra 2011, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 4. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 21. septembra 2011, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v sredo, 21. septembra 2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 21. septembra 2011, s pričetkom ob 15.30 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 21. septembra 2011, s pričetkom ob 16.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 22. septembra 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2011091615211981/