Obvestilo o možnosti anonimnega in brezplačnega koriščenja Svetovalnice za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola

datum: 08.12.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

* * *

»Svetovalnica za ljudi v stiski zaradi zlorabe alkohola«

V naši kulturi je pitje alkoholnih pijač pogosto, ob najrazličnejših priložnostih, od rojstva do smrti … Ko človek sliši besedo alkohol, ta beseda ni nevtralna kakor druge. Eden ob njej pomisli: »Vsi ljudje pijejo in pitje je nekaj normalnega.« Drugi pa začuti stisko: »Alkohol prinaša nesrečo v življenje naše družine.«

Človek si lahko zelo hitro pridobi izkušnjo, da napetost, težave ter nerešena vprašanja izginejo, če se opije. Alkohol pa je omamno sredstvo, ki lahko po rednem (kar ne pomeni nujno vsak dan) in prekomernem uživanju pripelje do zasvojenosti. Problemi alkoholizma so pri vsakem drugačni, nekatere temeljne značilnosti zasvojenosti z alkoholom, ki jih lahko opazimo pri človeku, pa so, da ne vzdrži daljše časovno obdobje brez alkohola, da ga »pijača vleče«, da se rad pogovarja o pijači in pitju s svojimi »prijatelji«, da poskuša opravičiti pitje in spremenjeno vedenje pred seboj in pri domačih, da se počuti nelagodno in ga je sram zaradi opijanja pred ljudmi, ki so mu blizu, da je poskušal kontrolirati svoje pitje, pa ni šlo. Vedenje človeka, ki pije, se spremeni. Spremenijo pa se tudi njegovi najbližji. Zasvojenost povzroči spremembe v vedenju pri vseh članih družine. Zasvojeni človek niha v razpoloženju, otroci pa so ob takem očetu ali materi razdvojeni in nemirni. Zasvojeni človek ne upošteva meja drugih, zato se njegovi najbližji počutijo ogoljufane in razvrednotene. Posledice pri svojcih so lahko celo hujše kot pri alkoholikih.

Svetovalnica za ljudi v stiski zaradi lastnih težav v zvezi z uživanjem alkohola ali svojcev in prijateljev, Društva socialni forum za zasvojenosti in omame, iz Ljubljane, nudi:

  • Pogovore ljudem, ki dvomijo o svojem odnosu do alkohola ali so v stiski zaradi pitja koga od svojcev ali prijateljev.
  • Informacije o preprečevanju zasvojenosti pri mladih.
  • Informacije o oblikah pomoči in samopomoči zasvojenim.
  • Partnerske in družinske svetovalne pogovore.
  • Pripravo in pomoč pri vključitvi v psihosocialne programe za zdravljene alkoholike in njihove svojce.
  • Psihosocialno urejanje v terapevtskih skupinah.
  • Rehabilitacijo v klubih zdravljenih alkoholikov in Prijateljskih skupinah.


V svetovalnici so na voljo izkušeni strokovnjaki. Temeljni pristop izhaja iz celostnega pogleda na človeka in njegovo okolje. Za pogovor v svetovalnici se je treba dogovoriti osebno ali po telefonu 01 438 68 00 ali 01 438 68 05. Svetovalnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro. Najave pogovorov sprejemamo tudi vsak ponedeljek od 17. do 20. ure v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka, na Resljevi 11, v Ljubljani. Možno se je na svetovalnico obrniti tudi po spletni pošti ali si več prebrati na spletnem naslovu http://drustvo-socialni-forum.blogspot.com/. Svetovanje je anonimno in brezplačno, saj program sofinancirata MOL in MDDSZ.

Problem zasvojenosti je tako širok in velik, da ga je težko videti v vsem obsegu, saj je kot zamočvirjena džungla. Vendar pa skoznjo pelje pot k rešitvi. Mnogi je niti ne opazijo in zato potrebujejo pomoč, da jo najdejo.