OBVESTILO o javni razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja nepremičnin za območje Občine Gornja Radgona

datum: 30.09.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

* * *
 

O B V E S T I L O

o javni razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja nepremičnin

za območje Občine Gornja Radgona

  

Geodetska uprava Republike Slovenije je vsem gospodinjstvom posredovala brošuro kako lahko lastniki spreminjajo in dopolnjujejo podatke o nepremičninah ali podajajo pripombe na modele vrednotenja. Brošura je dostopna tudi preko spletne strani www.obvescanje.si in na vseh geodetskih upravah. Lastniki nepremičnin bodo v obdobju od 29. septembra do 4. oktobra 2010 prejeli obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. 

Na obvestilu ki ga bodo prejeli lastniki nepremičnin, bodo zapisane nepremičnine, pri katerih so kot lastniki vpisani v register nepremičnin. Za vse nepremičnine bo podana njihova vrednost in podatki o teh nepremičninah. Začetek obveščanja je 4.10.2010. 

Lastniki nepremičnin, ki bodo na podlagi prejetega obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnine in javno razgrnjenih podatkov o modelih vrednotenja menili, da poskusno izračunana vrednost ni ustrezna, bodo lahko podali pripombo na uporabljene modele vrednotenja. Geodetska uprava Republike Slovenije bo obravnavala pripombe na modele vrednotenja, ki jih bodo lastniki po spletni aplikaciji sporočili najkasneje 25.11.2010, oziroma jih bo Geodetska uprava prejela po pošti najkasneje 29.11.2010. 

Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin bodo za območje Občine Gornja Radgona v času obveščanja 45 dni, to je od 4.10.2010 do 17.11.2010, javno razgrnjeni v prostorih Občinske uprave Občine Gornja Radgona v delovnem času (soba št. 39, II. nadstropje). Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin so za območje Slovenije dostopni tudi na spletnem naslovu www.obvescanje.si

Če podatki o nepremičninah ne izkazujejo dejanskega stanja, jih lahko lastniki popravijo in dopolnijo s pomočjo obrazcev, ki so priloženi brošuri ali s pomočjo spletne aplikacije, ki bo od 4.10.2010 dostopna preko spletne povezave www.obvescanje.si. Lastniki lahko lastništvo nepremičnin urejajo z obiskom najbližje geodetske uprave. Spremembe podatkov o nepremičninah in lastništvu, ki jih bodo lastniki po spletni aplikaciji sporočili najkasneje 25.11.2010, oziroma jih bo Geodetska uprava prejela po pošti najkasneje 29.11.2010, bo Geodetska uprava preverila in jih evidentirala v registru nepremičnin najkasneje v januarju 2011.

 

Več informacij:


Številka:  353-1/2010-U105
Datum: 30.09.2010 

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA