Sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 13. 9. 2010

datum: 24.09.2010

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v ponedeljek, dne 13. 9. 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

1.     Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.     Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.     Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.

4.     Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2010

SKLEP:

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 28. 7. 2010, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2010, kot sledi:
-          Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Dušanu ZAGORCU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja in drugih področjih dela.
-          Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli Tamburaški skupini kulturnega društva Peter Dajnko Črešnjevci, in sicer za sto let delovanja društva, kar se lahko označi kot življenjsko delo, ki je pomembno za razvoj in ugled Občine Gornja Radgona.
-          Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli g. Haroldu STAROVASNIKU, in sicer za pomembne dosežke v dolgoletnem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
-          Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2010 se podeli g. Alojzu TRSTENJAKU, in sicer za velike uspehe v dolgoletnem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
-          Listina Občine Gornja Radgona se podeli Župnijski Karitas Gornja Radgona, in sicer za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
-          Posebno priznanje Občine Gornja Radgona se podeli Gasilski enoti pionirk Prostovoljnega gasilskega društva Spodnja Ščavnica, in sicer za tretje mesto na državnem mladinskem gasilskem tekmovanju.